Pojišťovny

Užavřené smlouvy:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

registrace


222 Česká národní zdravotní pojišťovna

registrace


201 Vojenská zdravotní pojišťovna

registrace


207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven

registrace


211 Zdravotní pojišťovna MV ČR

registrace


217 Zdravotní pojišťovna Metal Aliance

registrace


228 Zdravotní pojišťovna Média

registrace

Pro obor interna: Smlouvy se všemi pojišťovnami mimo 111 a 211