Home Přístroje
« Home »
Srp 3rd, 2009 Comments: 0

Přístroje

Plurk
Share this

V naši ordinaci máme vybavení, která nám umožňují provádět kvalifikovanou diagnostiku a následnou léčbu. Jedním z častých vyšetření, která provádíme je vyšetření na EKG.

Elektrokardiografie, neboli EKG, je standartní neinvazivní metoda, zajišťující funkční vyšetření elektrické aktivity myokardu.

Trochu podrobněji:

Historicky zavedl elektrokardiografii jako klinickou metodu r. 1906 holandský lékař E. W. Einthoven (čti: Einthofen). EKG signál u člověka zaznamenal strunovým galvanometrem mezi horními končetinami, a to pro snadnost připojení elektrod na zápěstí. Měřený signál pak odpovídá rozdílu potenciálů mezi oběma elektrodami, jedná se proto o bipolární zapojení. Označíme-li pravou ruku písmenem R (right, standardně označena červenou barvou) a levou L (left, žlutá), pak signál L-R označujeme jako I. Einthovenův svod. Později byla další elektroda připevněna poblíž kotníku levé nohy F (foot, zelená) a tím pádem možnost měřit rozdíl potenciálů F-R (II. Einthovenův svod) a F-L (III. Einthovenův svod). Elektroda N (neutrální – černá), která se připojuje na pravou nohu, se do vlastního snímání nezapočítává a slouží pouze jako uzemění. („Pouze“ neznamená, že by bylo možno ji beztrestně vynechat, neboť pak by měření bylo narušeno různými poruchami a hrozilo by i poškození citlivých vstupních zesilovačů.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.